Baubeginn Wohngebäude am Columbiadamm, Berlin

Baubeginn Wohngebäude mit Gewerberiegel am Columbiadamm in Berlin-Tempelhof

Columbiadamm
Berlin
Projekt ansehen